Publikacije

United Cities and Local Governments

UCLG publications UCLG publications

Dizajn publikacija na 4 različita jezika, korice, dizajn unutrašnjih strana i grafička produkcija.
Publikacije se bave temom unapređenja rada lokalnih opština.

Klijent: Gabrijan communication