Gle studio za dizajn – kontakt

Gle je studio za grafički dizajn smešten u Beogradu.

Kreiramo raznovrsne vizuelne sadržaje koji vašim klijentima
i poslovnim partnerima prenose ubedljivu poruku.


Usredsređeni smo na projekte malog i srednjeg obima.


––

Marko Marinković, diplomirani grafički dizajner,
je osnivač i vodi ovaj studio kao frilenser.

––


Slobodno pišite.

Bilo da želite podršku u vizuelnim komunikacijama ili samo da pohvalite radove :)

dizajn@glestudio.com