Digital dizajn i sajtovi

Pumilia dizajn sajta

pumilia site design pumilia site design pumilia site design

Pumilia je firma koja pruža sveobuhvatne usluge na polju tehničkog menadžmenta
i menadžmenta ljudskih resursa širom sveta za industrije.
Napravili smo dizajn sajta koji je sveden, korporativan sa diskretnim grafičkim vicevima.

Klijent: Pumilia, posredstvom Difinas Beograd