Publikacije

ARIAL publikacija – studija dobre prakse

ARIAL case study

Osim logoa, dizajnirali smo i publikacija koja predstavlja sve organizacije u okviru Arial programa.
Pošto je reč o oblastima Pacifika, Kariba i pojedinih afričkih država, 3 kruga i boje obeležavaju odgovarajuće segmente u publikaciji.
Takođe, dizajn čini knjigu zanimljivom i vizuelno dinamičnom.

Klijent: Gabrijan communication